اطلاعات تماس
تلفن
۳۳۹۶۴۴۰۶ ۰۲۱
۳۳۹۶۴۳۸۸ ۰۲۱
۳۳۹۲۸۹۲۴ ۰۲۱

فکس
۳۳۹۶۵۶۷۲ ۰۲۱

تلفن همراه
۹۱۲۱۹۴۹۰۰۶
۹۱۲۱۱۶۲۰۶۸

پست الکترونیک
دفتر مرکزی تهران،
دفترفروش: خیابان سعدی جنوبی ، مجتمع تجاری پارکینگ باز سعدی ، پلاک18

صنایع نوین پمپ برسام

تلفن

  • ۳۳۹۶۴۴۰۶ ۰۲۱
  • ۳۳۹۶۴۳۸۸ ۰۲۱
  • ۳۳۹۲۸۹۲۴ ۰۲۱

فکس

  • ۳۳۹۶۵۶۷۲ ۰۲۱

تلفن همراه

  • ۹۱۲۱۹۴۹۰۰۶
  • ۹۱۲۱۱۶۲۰۶۸

پست الکترونیک

دفتر مرکزی

 • تهران،
  دفترفروش: خیابان سعدی جنوبی ، مجتمع تجاری پارکینگ باز سعدی ، پلاک18

خروجی اخبار


لینک های مرتبط